Tandvårdsguide

Din guide till tandvården, tandläkare och tandhälsa

Tandvårdsguide

Behöver du tandimplantat av tandläkare akut?

9 nov 2019

Vad ska man göra om man tappar en tand? Och säg att det händer just innan man ska på ett bröllop, eller en viktig fest? Man vet att man ska träffa viktiga människor på festen, man vill göra sig finklädd, och visa sig från sin bästa sida. Då behöver man få tag i en tandläkare akut som kan hjälpa en med tanden som fattas, så det inte syns att man plötsligt är utan en tand.

Det finns faktiskt tandläkare som kan ta emot akuta besök, och som kan lägga på ett tandstift, som skyddar det tomrum som en avbiten tand, den skadade tanden eller tomrum som uppstår när man tappar en tand. Det är tandläkare som har erfarenhet av när deras patienter har tappat någon tand, som vet hur hon, eller han kan göra så att tanden inte syns.

Lösningar på lossnad tand

Så det som en tandläkare kan göra är några olika lösningar på problemet. Ska man få en extra tand akut, spelar det kanske inte så stor roll vad tandläkaren lägger in för att dölja den lossnade tanden. Men senare vill man att lösningen ska vara permanent och då är det viktigare vilken slags lösning som man väljer. Här presenterar vi de vanligaste:

  1. Titanskruv och tand av porslin – detta är den bästa lösningen och som är snyggast, då tandimplantatet ser äkta ut. Man kan fortsätta sitt liv ungefär som förut och behöver inte ta någon särskild hänsyn till den nya tanden. Här lägger tandläkaren in en titanskruv i käken. Låter tandköttet helna kring skruven och sedan skruvar fast en tand av porslin.
  2. Tandbrygga – man kan lägga en tandbrygga, med en tand som fästs i tänderna närmast den tand som fattas. Den är en lösning som inte garanterat sitter fast resten av livet. Det är osäkert hur länge den kan hålla. Och vad man kan äta när man har en tandbrygga.
  3. Tandprotes – detta är en protes som man tat bort under natten, borstar av den, sköljer den och lägger den i vatten under natten. När det sedan är dag, lägger man in protesen i munnen och har en tand av plast när man behöver det. Med en tandprotes, bör man anpassa det man äter, då tandprotesen inte klarar av alla slags mat. Hårda saker om knäckebröd, morötter och hårda karameller bör undvikas.

Har man funderingar för en bra lösning för sin lossnade tand, kan man läsa mer om tandimplantat i Stockholm på: https://www.tandimplantatstockholm.biz.

Vilka rättigheter har du när det handlar om tandvård?

19 mar 2019

Här berättar vi mer om vad du kan kräva och förvänta dig när det handlar om tandvård. När man får tandvård så har det stora likheter med annan sjukvård. Bland annat så är det en lagstadgad självklarhet att personalen har tystnadsplikt och ska föra journal. Sekretessen är viktig och möjligheten att följa upp och kontrollera tandvården ordentligt likaså.

Detta kan du kräva som patient

Några andra rättigheter som du som patient har är självklart att du ska bli bemött på ett professionellt och respektfullt vis. All information måste också ges till dig på ett begripligt och överskådligt sätt. När du har fått denna grundläggande information så beslutar du tillsammans med tandvårdspersonalen vilken behandling som kan bli aktuell för just dig. En stor skillnad mellan tandvård och traditionell sjukvård är kostnaden. För tandvård betalar vuxna personer större delen av kostnaden själv. Dessutom varierar priserna mycket mellan olika behandlingar och olika tandvårdsmottagningar, i annan sjukvård är prisbilden ofta mer samlad.

Viktigt att veta är att tandläkaren eller tandhygienisten har som plikt att redan på förhand informera dig om vad behandlingen kommer att kosta och vad det finns för alternativ. Du är själv delaktig också så det är viktigt att du är medveten om vad som gäller. Kom ihåg att det inte finns några dumma frågor.

Detta bör du tänka på

Några andra saker som kan vara bra att tänka på innan du uppsöker tandvård:

  • Inom svensk tandvård är det fri prissättning som gäller. Det innebär att varje mottagning har rätt att sätta priset på tandvården som de utför.  Även de garantier som utfärdas kan skilja sig mellan olika mottagningar.
  • Tandläkare och tandhygienister måste vara anslutna till f-kassan, annars kan patienter inte ta del av tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd och andra ekonomiska förmåner som man kan ha rätt till när det handlar om tandvård.
  • Det är självklart också viktigt att kolla upp vad som gäller om man söker upp tandläkare utomlands.

Så kan du klaga på tandvården

Vad ska man göra om man är missnöjd med tandvårdsbehandlingar? I första hand ska du vända dig till mottagningen där du behandlats. Handlar det om en privattandläkare så kan man vända sig till branschorganisationen Privattandläkarna med klagomål. Man kan även anmäla vårdskador till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Är du missnöjd med vården hos Folktandvården så klagar man i första hand hos patientnämnden i ditt landsting eller region. Du kan även i dessa fall gå till IVO med klagomålen, pris såsom tandvården egentligen kostar.


Design By Pixelunion