Tandvårdsguide

Din guide till tandvården, tandläkare och tandhälsa

Vilka rättigheter har du när det handlar om tandvård?

Här berättar vi mer om vad du kan kräva och förvänta dig när det handlar om tandvård. När man får tandvård så har det stora likheter med annan sjukvård. Bland annat så är det en lagstadgad självklarhet att personalen har tystnadsplikt och ska föra journal. Sekretessen är viktig och möjligheten att följa upp och kontrollera tandvården ordentligt likaså.

Detta kan du kräva som patient

Några andra rättigheter som du som patient har är självklart att du ska bli bemött på ett professionellt och respektfullt vis. All information måste också ges till dig på ett begripligt och överskådligt sätt. När du har fått denna grundläggande information så beslutar du tillsammans med tandvårdspersonalen vilken behandling som kan bli aktuell för just dig. En stor skillnad mellan tandvård och traditionell sjukvård är kostnaden. För tandvård betalar vuxna personer större delen av kostnaden själv. Dessutom varierar priserna mycket mellan olika behandlingar och olika tandvårdsmottagningar, i annan sjukvård är prisbilden ofta mer samlad.

Viktigt att veta är att tandläkaren eller tandhygienisten har som plikt att redan på förhand informera dig om vad behandlingen kommer att kosta och vad det finns för alternativ. Du är själv delaktig också så det är viktigt att du är medveten om vad som gäller. Kom ihåg att det inte finns några dumma frågor.

Detta bör du tänka på

Några andra saker som kan vara bra att tänka på innan du uppsöker tandvård:

  • Inom svensk tandvård är det fri prissättning som gäller. Det innebär att varje mottagning har rätt att sätta priset på tandvården som de utför.  Även de garantier som utfärdas kan skilja sig mellan olika mottagningar.
  • Tandläkare och tandhygienister måste vara anslutna till f-kassan, annars kan patienter inte ta del av tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd och andra ekonomiska förmåner som man kan ha rätt till när det handlar om tandvård.
  • Det är självklart också viktigt att kolla upp vad som gäller om man söker upp tandläkare utomlands.

Så kan du klaga på tandvården

Vad ska man göra om man är missnöjd med tandvårdsbehandlingar? I första hand ska du vända dig till mottagningen där du behandlats. Handlar det om en privattandläkare så kan man vända sig till branschorganisationen Privattandläkarna med klagomål. Man kan även anmäla vårdskador till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Är du missnöjd med vården hos Folktandvården så klagar man i första hand hos patientnämnden i ditt landsting eller region. Du kan även i dessa fall gå till IVO med klagomålen, pris såsom tandvården egentligen kostar.

19 Mar 2019


Design By Pixelunion